Voor vragen bel: +31 (0) 344 74 10 01

Voorwaarden

Xonix Industries Srl en Xonix B.V. hanteren de Metaalunievoorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de Koninklijke Metaalunie en zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Deze voorwaarden verklaren wij van toepassing op al onze offertes, ontvangen opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten.